şubemizçoktur

ben bizzat kendim bir de blog.

Bir Aşk Hikayesi

 “Duygu Tanıma için Geometrik Yüz Özniteliklerinin Karşılaştırılması” çalışırken aşık oldum sana.
“Nesne İzleme ve Bölütleme Algoritmaları için Gerçek Referanssız Başarım Ölçütleri” yaklaşımıyla beni fark etmeni sağlamak istedim.
“Yüz İfadesi Canlandırma için Konuşma Sinyalinden Otomatik Duygu Tanıma”,üzerinde çalışıyordum ama seni bir türlü konuşturamıyordum.
Sende “Aydınlanma değişimlerine duyarsız bulanık imge bölütleme” olduğunu ve bu yüzden beni fark etmediğini gördüm.
“Başarım Ölçütleri Geribeslemeli Nesne İzleme” yapmam gerekiyordu ama sabırsızlanıyordum.
  “Akıllı Makasla Etkileşimli Bölütleme ve Bir Dudak İzleme Uygulaması”, riskli ama kısa sürede sonuç verecek bir deneme olacaktı.
Bunun için “İmge hizalamanın alt benek doğruluğunda yaklaşık kapalı çözümü”, üzerinde bir süre çalışmam gerekti
“Radyolojik görüntülerin izdüşüme dayalı hizalanması” sayesinde hedefimi şaşırmam imkansız hale gelecekti.
Hareketlerini tahmin edemiyordum ve “Bulanık c-düzlemler kümeleme algoritmasıyla sıklık düzleminde devinim kestirimi” yapmam gerekiyordu.
“Video Nesnelerinin Bölütlenmesi ve İzlenmesi için Başarım Ölçütleri” üzerinde tekrar tekrar çalışmalar yaptım.
Önce  “Nesne tabanlı video bölütleme için başarım ölçütleri” belirleyip daha sonra hedefe kilitlendim ve “Ayrıta dayalı video bölütleme”sayesinde ne yapacağımdan emindim.
Yanına yaklaştım ve usulca “Gerçekçi Dudak Animasyonu için Fonem ve Vizeme Dayalı Akustik Birimlerin Karşılaştılırması” na var mısın? Diye sordum.
Sen evet diyene kadar geçen bir saniyede evlendiğimizi, çocuklarımızın olduğunu ve onların geleceği için  “Oyun Tabanlı Eğitim için Gelişmiş Tasarım ve Görselleme Sistemi”ni birlikte tasarladığımızı çoktan hayal etmeye başlamıştım bile.

----

Beni bilimle yargılayın.

0 yorum: